Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Hvem er de hjemvendte soldater?

Nogle soldater kommer styrkede hjem fra mission. Men for andre får krigens oplevelser alvorlige konsekvenser. Også for familien. 

Soldater bor i hele Danmark og har en fælles erfaring, fordi de har gjort aktiv tjeneste i det danske forsvar og været udsendt på internationale missioner. Når en soldat har gjort aktiv tjeneste i det danske forsvar og været udsendt på mindst én international mission, betegnes han automatisk som veteran. Personen kan fortsat være ansat i Forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Langt størsteparten af veteranerne integrerer sig problemfrit i samfundet efter hjemkomst og er blevet modnet af deres udsendelse. Det dokumenterede en stor undersøgelse foretaget af Socialforskningsinstituttet tilbage i 2012. Veteraner kan være en stærk ressource i erhvervslivet, fordi de er trænet til disciplin, kan træffe beslutninger, har overblik og stærke sociale kompetencer. Robuste veteraner kan også bidrage i kirkelivet eller til at støtte udsatte veteraner.

De specifikke erfaringer fra mission kan dog være vanskelige at dele med udenforstående, hvad enten det er familie, venner og bekendte eller civile kolleger. Veteraner, der fortsætter deres tjeneste i Forsvaret, har her et fællesskab, hvor de kan dele deres erfaringer, men veteraner, der har stoppet deres karriere i Forsvaret, kan have brug for fællesskaber, hvor de mødes med andre veteraner og deler deres erfaringer.

Skadet af krig

Ny forskning fra oktober 2022 fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, dokumenter, at der er sket en markant udvikling i de hjemvendte soldaters psykiske helbred. ”Mere end dobbelt så mange er nu diagnosticerede med PTSD eller en anden psykiatrisk diagnose.” Forbruget af psykofarmaka er steget 64 % blandt soldater, der har været i kamphandlinger siden 2010. Et opsigtsvækkende resultat er desuden, at ”den udsendte soldats kamperfaringer belaster familien efter hjemkomsten: Børn af udsendte fædre med kamperfaring klarer sig gennemsnitligt dårligere end andre ved 9. klasses eksamen.” Partnere og ægtefæller til personer, der har været i kamp, bruger ligeledes mere medicin mod psykiske lidelser og går mere til psykiater.

Der er igennem særligt de sidste 10 år iværksat mange initiativer for at hjælpe, støtte og behandle. Forsvarets Veterancenter tilbyder psykolog- og psykoterapeutisk behandling til veteraner og pårørende til veteraner. Tilbuddet er livslangt, så længe veteranens vanskeligheder relaterer sig til deres udsendelse eller udsendelser. 

Aktørerne

Ved siden af den statslige indsats for veteraner, som primært drives fra Veterancentret, har de danske kommuner også indsatser, der involverer veteraner. Det kan være forløb i jobcentre, familieafdelinger eller lignende. Mange kommuner har ansat en veterankoordinator. Til støtte for veteranindsatsen finder man 60 til 70 frivillige organisationer, der alle arbejder til støtte for veteraner og deres pårørende. Hovedparten dækker et geografisk afgrænset område eller varetager interesser for en bestemt medlemsgruppe. Med 23 lokalforeninger fordelt over Rigsfællesskabet og ca. 3.300 medlemmer er Danmarks Veteraner den største og ældste frivillige veteranorganisation. To andre store aktører er KFUM Soldatermission og Fonden Danske Veteranhjem, der har etableret botilbud, som løfter en vigtig opgave overfor udsatte veteraner, der ofte har komplekse problemstillinger. 

Folkekirken er til stede i hele Danmark og kan spille en aktiv rolle både med anerkendende og sociale aktiviteter samt med sjælesørgeriske tilbud, fordi der altid er en kirke i nærheden af en hjemvendt soldat og familie, som måtte have behov for hjælp.

Find din stiftsværnspræst her. Find Veterancentret og andre aktører her.

 

Hurtige fakta

  • Forsvaret har siden 1948 haft mere end 114.700 udsendelser
  • Pr. marts 2022: 39.245 veteraner, 15.450 er stadig ansat, 24.127 ikke længere i Forsvaret
  • Samlet antal personer udsendt for Danmark fra 1948 til 2020 anslåes til at være 60.000 veteraner
  • Ca. 5-6 % hjemvendte har behov for støtte
  • 1,6 % af de hjemløse i Danmark er veteraner

Kilde: Veterancentret