Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Hvad laver præsterne i Forsvaret?

Folkekirken er til stede i hele verden med gudstjenester, kirkelige handlinger, samtaler og sjælesorg. 

 

Præsterne i Forsvaret

95 præster er tilknyttet Hæren, Hjemmeværnet, Søværnet og Flyvevåbnet. Præsten kaldes feltpræst i Hæren, orlogspræst i Søværnet og flyverpræst i Flyvevåbnet. Værnspræsterne gør også tjeneste i de tre afdelinger af Hjemmeværnet.

Præsterne i Forsvaret er til daglig sognepræster. De gennemgår en grunduddannelse i militær sjælesorg, humanitær folkeret og militære færdigheder. De deltager ikke i kamp. Under tjeneste bærer de uniform med et kors som gradstegn og står uden for den militære rangorden.

Præsten har tavshedspligt i tjeneste, hvilket gør, at mange søger netop præsten til fortrolige samtaler. Præsten er forpligtet på at yde soldater fra andre trossamfund hjælp ved fx at formidle kontakt til soldatens eget trossamfund.

Gudstjenesten står centralt i præstens arbejde både under udsendelser og i Danmark. Der er fx militære gudstjenester ved jule- og nytårsgudstjenester, minde- og mærkedage, samt Flagdagen den 5. september. Under udsendelser er der også mulighed for at foretage dåb. Desuden arrangerer præsten foredrag og aktiviteter med blik for det sociale liv. Efter udsendelse varetager præsterne undertiden også vielser af de udsendte og dåb af deres børn.

Ved dødsfald i udlandet afholder præsten mindehøjtidelighed og en ceremoni i forbindelse med hjemsendelse af kisten. Præsten støtter Forsvaret ved overbringelse af dødsbudskab. Nogle præster har i perioder veteraner boende i præstegården og er måske veteranens væsentligste kontakt. Hvert stift har udpeget en præst fra Forsvaret (stiftsværnspræsten) med særligt ansvar for at koordinere, kommunikere og tage initiativer.